فرآیند ایده پردازی

فرآیند ایده پردازی میتواند چندین حالت داشته باشد. در اینجا ما به معرفی رویکردی کلی برای خلق گزینه های مدل کسب و کار نوآور میپردازیم:

1.ترکیب تیم

سوال کلیدی: آیا تیم ما برای ایجاد ایده های تازه ی مدل کسب و کار به اندازه کافی از تنوع برخوردار است؟

تشکیل تیم مناسب برای ایجاد ایده های مربوط به مدل کسب و کار جدید و اثربخش، بسیار حیاتی است. ترکیب اعضای تیم باید از نظر ارشدیت، سن، سطح تجربه، سابقه فعالیت در واحد کسب و کار، دانش مشتری و تجارب حرفه ای متنوع باشد.

2. تأمل

سوال کلیدی: پیش از خلق ایده های مدل کسب و کار باید به مطالعه چه مواردی بپردازیم؟

ایده آل آن است که تیم، یک مرحله ی تأمل را پشت سر بگذارد که شامل تحقیقات عمومی، مطالعه مشتریان یا چشم اندازها، کاوش دقیق فناوری های جدید یا ارزیابی مدل های کسب و کار موجود است. تأمل میتواند چندین هفته به طول انجامد یا به کوتاهی برگزاری یک تمرین کارگاهی باشد( برای مثال نقشه شناخت).

3. گسترش

سوال کلیدی: برای هر جزء سازنده از مدل کسب و کار چه نوآوری هایی را میتوانیم تصور کنیم؟

اعضای تیم در حین این مرحله، با هدف خلق بیشترین تعداد ممکن ایده ها، گستره ی راه های ممکن را افزایش میدهند. هریک از نه جزء سازنده ی مدل کسب و کار میتواند به عنوان یک نقطه ی آغاز مورد استفاده قرار گیرد. هدف این مرحله کمیت است، نه کیفیت. تقویت قواعد طوفان فکری باعث میشود که افراد به جای نقد سریع ایده ها بیشتر بر خلق ایده تمرکز کنند.

4. انتخاب معیارها

سوال کلیدی: مهم ترین معیار ها برای اولویت بندی ایده های مدل کسب و کار شامل چه مواردی است؟

پس از افزایش گستره ی راهکارهای ممکن، اعضای تیم باید معیارهای لازم را برای کاهش تعداد ایده ها به یک تعداد محدود قابل مدیریت تعریف کنند. معیارها مرتبط با فضای کسب و کار شما خواهند بود، اما میتوانند مواردی چون زمان پیاده سازی، پتاسیل درآمدزایی، مقاومت محتمل از سوی مشتری و تاثیر بر مزیت رقابتی را نیز شامل شوند.

5. نمونه سازی

سوال کلیدی: مدل کسب و کار کامل مربوط به هر ایده ی برگزیده، دارای چه ویژگی هایی است؟

با تعریف معیارها، اعضای تیم باید قادر باشند تا تعداد ایده ها را به یک لیست کوتاه سه تا پنج تایی از نوآوری های بالقوه در مدل کسب و کار کاهش دهند. از تابلوی طراحی مدل کسب و کار برای ایجاد طرح اولیه و بررسی هر نمونه از مدل کسب و کار استفاده کنید.

منبع: Business Model Generation Book

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.