فعالیت های کلیدی در کسب و کار

جزء سازنده ی فعالیت های کلیدی، مهم ترین کارهای مورد نیاز برای عملکرد صحیح مدل کسب و کار را تشریح میکند.

هر مدل کسب و کاری نیاز به تعدادی فعالیت کلیدی دارد. این فعالیت ها مهم ترین اقداماتی هستند که شرکت باید انجام دهد تا عملکرد موفقی داشته باشد. همانند منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی نیز برای خلق و ارائه ی ارزش پیشنهادی، دستیابی به بازارها، حفظ ارتباط با مشتری و کسب درآمد ضروری است و همچون منابع کلیدی، بسته به نوع مدل کسب و کار، فعالیت های کلیدی نیز متفاوت اند.

فعالیت های کلیدی برای شرکت های تولید کننده ی نرم افزار، مانند مایکروسافت، شامل توسعه ی نرم افزار است. فعالیت کلیدی دل، که تولید کننده ی رایانه های شخصی است، مدیریت زنجیره ی تامین است. برای گروه مشاوران مک کنزی، «حل مسئله» فعالیت کلیدی است.

ارزش های پیشنهادی ما به چه فعالیت های کلیدی نیاز دارند؟

کانال های توزیع نیازمند چه فعالیت های کلیدی هستند؟

برای ارتباط با مشتری باید چه فعالیت های کلیدی را در نظر بگیریم؟

ایجاد جریان های درآمدی به چه فعالیت های کلیدی احتیاج دارد؟

فعالیت های کلیدی را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:

تولید

این فعالیت شامل طراحی، ساخت و ارائه محصول به مقدار قابل توجه و یا با کیفیت عالی است. تولید فعالیت غالب در مدل های کسب و کار شرکت های تولیدی است.

حل مسئله

فعالیت های کلیدی از این نوع شامل ارائه ی راهکار های جدید برای مسائل خاص هر مشتری به صورت مجزا است. عملیات غالب شرکت های مشاوره ای، بیمارستان ها و سایر سازمان های خدماتی معمولا فعالیت های حل مسئله است. این مدل های کسب و کار نیاز به فعالیت هایی از قبیل مدیریت دانش و آموزش مستمر دارند.

پلتفرم/شبکه

فعالیت های مرتبط با مدیریت پلتفرم یا شبکه، قالب فعالیت های کلیدی مدل های کسب و کاری را تشکیل میدهند که در طراحی آنها از یک پلتفرم به عنوان منبع کلیدی استفاده شده است. شبکه ها، پایگاه های واسطه، نرم افزار و حتی برندها میتوانند به عنوان یک پلتفرم عمل کنند. مدل کسب و کار ای بی، پیوسته باید پلتفرم خود یعنی وبسایت شرکت را توسعه دهد و آن را حفظ کند. مدل کسب و کار ویزا هم نیاز به فعالیت هایی در زمینه مدیریت پلتفرم تراکنشی کارت اعتباری این شرکت جهت ارائه ی خدمت به بازرگانان، مشتریان و بانک ها دارد. مدل کسب و کار مایکروسافت نیز نیازمند مدیریت واسط تعاملی بین فروشندگان نرم افزار و پلتفرم سیستم عامل ویندوز این شرکت است. فعالیت های کلیدی در این دسته دربرگیرنده ی مدیریت پلتفرم، ارائه ی خدمات و ترویج پلتفرم است.

منبع: Business Model Generation Book

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.