فرم درخواست پذیرش

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD
آیا تاکنون تجربه کاری در حوزه ایده خود داشته اید؟*
آیا تاکنون مشتری و درآمد داشته اید؟*
آیا طرح اولیه کسب و کار خود را نوشته اید؟*
لطفا فایل رزومه اعضای تیم ، فایل مالی کسب و کار و فایل پیچ دک را هر کدام بصورت مجزا ، بارگذاری نمایید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 2 GB.

    مشخصات بنیانگذار
    مشخصات بنیانگذار
    ایمیل*
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .