تأثیر مخلوطی از کلسیم و روی استئارات بر خواص حرارتی و مکانیکی پلاستیک PVC

مقدمه در حال حاضر مواد پلیمری بطور گسترده در صنایع مختلف مانند هواپیما و اتومبیل‌سازی، ساختمان‌سازی، صنعت کابل و غیره استفاده می‌شوند. در عین حال، یکی از پلیمرهایی که در حجم زیاد تولید می‌شود و در صنایع مدرن بکار می‌رود پلی‌وینیل‌کلرید …