تأثیر پلاستیک زیستی پلی‌لاکتیک اسید بر دسته‌بندی پلاستیک‌های متداول

تأثیر پلاستیک زیستی پلی‌لاکتیک اسید بر دسته‌بندی پلاستیک‌های متداول بر اساس طیف‌سنجی نزدیک به مادون قرمز مقدمه پلاستیک‌های زیستی و زیست تجزیه‌پذیر کاربردهای گسترده‌ای به دلیل مصرف بالای نفت خام برای تولید پلاستیک‌های با پایه سوخت‌های فسیلی پیدا کرده‌اند که همین …