تولید بیودیزل از پسماند روغن آلو

تولید بیودیزل از پسماند روغن آلو با استفاده از نانو کاتالیزور بارگذاری شده در پایه ها 1. مقدمه مواد معدنی بر پایه ی خاک رس معمولاً در اطراف ما یافت می شوند و از دیرباز به عنوان کاتالیزور در سنتز مواد …