تاثیرات چرخه بازیافت بر ترموپلاستیک الاستومر

تاثیرات چرخه بازیافت روی ترموپلاستیک مستعمل و ترموپلاستیک الاستومر 1.مقدمه امروزه زباله ‌سوزها و لندفیل‌ ها روش‌ های معمول مدیریتی شهرداری‌ ها برای زباله‌ های پلاستیکی هستند. اولین روش که استفاده از زباله‌ سوزها است به لحاظ آزادسازی گازها و ترکیبات …