روش هایی که رهبران میتوانند به تمرکز تیم خود کمک کنند

تعجبی ندارد که افراد در تلاش اند تا در کارهای خود متمرکز باشند. ما با عدم تمرکز و حواس پرتی بمباران شده ایم، زیر فشار انتظارات غیر واقعی قرار گرفته ایم و گرفتار درخواست های زیاد هستیم. به عنوان رهبرِ یک …