تولید سوخت هیدروژنی

نانوکاتالیست پوشش داده شده با پلیمر زیستی می تواند به تولید سوخت هیدروژنی به عنوان سوخت آینده کمک کند برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی، سوخت­های فسیلی باید به منابع انرژی پاک و پایدار تغییر کنند. هیدروژن یک کاندیدای مشهور …