تولید دمشی لایه‌های نازک از نانوکامپوزیت‌های پلیمری در کشاورزی

تولید دمشی لایه‌های نازک از نانوکامپوزیت‌های پلیمری زیست تخریب‌پذیر برای کاربردهای کشاورزی مقدمه استفاده از لایه ‌های نازک برای کاربردهای کشاورزی مانند مالچ‌ پاشی یا خاک ‌پوشانی گلخانه و کاربردهای دیگر معمولا توسط یک فرایند تولید دمشی انجام می‌شود که به …