روغن سویای اپوکسی در پوشش چوبی

رزین پلی یورتان بر پایه آب، مبتنی بر روغن سویای اپوکسی و پخت شونده با اشعه ی ماوراء بنفش برای پوشش های چوبی   1. مقدمه در سال­های اخیر، پوشش­ های چوبیِ بر پایه ی آب و پخت شونده با ماوراء …