سنتز گرافین دوبعدی حفره‌دار

الماس و گرافیت دو آلوتروپ طبیعی کربن هستند که هزاران سال است آنها را می‌شناسیم. اتم‌های کربن در این دو ترکیب به ترتیب با هیبریداسیون sp3 و sp2 آرایش یافته‌اند. اخیراً، کشف دیگر آلوتروپ‌های کربن مانند گرافن، فولرن، نانولوله‌ی کربنی، گرافین …