7 ویژگی که باید در شریک خود جستجو کنید

شراکت تجاری تفاوت‌های بسیار زیادی با شروع یک کسب و کار به تنهایی دارد و چالش‌ها و ملاحظات منحصر بفردی دارد. یکی از این چالش‌ها وملاحظات یافتن شخص مناسب برای شراکت است. یافتن یک شریک تجاری کار آسانی نیست و نباید …